Atbalsts skolēniem mācībās | Privātstundas | skruvesunbantes.lv

Nodarbības sākumskolēniem Montesori vidē, lai palīdzētu apgūt un stiprināt zināšanas matemātikā, lasīšanu un rakstītprasmi, kā arī nodrošinātu atbilstošu vidi koncentrēt un noturēt uzmanību, kā arī vingrināt prasmi strādāt patstāvīgi.

Ilgums: 45+ minūtes vienu vai divas reizes nedēļā.

Kad: pēc vienošanās.

Nodarbību cenas skatīt šeit>

Svarīgi! Pirms pievienošanās kādai no grupām notiek pirmā individuālā (iepazīšanās) nodarbība - bērnam kopā ar vienu vai abiem vecākiem. Tā ilgst 90 minūtes un ir obligāta visiem, pirms  pievienošanās kādai no grupu nodarbībām vai sākot apmeklēt nodarbības individuāli, taču noderēs arī tiem, kas vēlas vienreizēju apmeklējumu, lai pamēģinātu darboties Montesori vidē. Pirmās individuālās nodarbības cena ir 45 eiro, ja nodarbībā piedalās viens bērns no ģimenes // 60 eiro, ja nodarbībā piedalās divi vai trīs bērni no ģimenes.

Vairāk informācijas pa tālruni 26554928 (Kristīne) vai rakstot skruvesunbantes@gmail.com!

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .