Montesori nodarbības | skruvesunbantes.lv

Pirmsskolas vecuma bērniem (3 – 7+ gadi) nodarbība individuāli vai 3 - 6 bērnu grupā.

Ilgums: 45 minūtes vienu vai divas reizes nedēļā, vai 120 minūtes reizi nedēļā.

Bērniem, kuri jau spēj darboties ar materiāliem ilgstoši, kā arī spēj noturēt uzmanību ilgāku laiku, piedāvājam Montesori nodarbības ilgāku laika periodu - 2 stundas.

Kad:

  • Pirmdienās 18.00 (Kristiāna)
  • Piektdienās - 10.30 (Kristiāna)
  • Sestdienās rīta pusē vai pēcpusdienā (Kristīne/Kristiāna)

Montesori nodarbības noderēs tiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu vai arī tikai gatavojas to apmeklēt, kā arī bērnudārzniekiem, kuriem vajadzīga palīdzība, lai sagatavotos skolai. Apgūstam matemātikas un lasīšanas iemaņas ar Montessori materiāliem, pirmās zināšanas vēsturē un ģeogrāfijā, vingrinām satvērienu un maņas, kā arī bērni mācās strādāt patstāvīgi, brīvi izvēloties materiālus, vienlaikus esot atbildīgi par darbu pabeigšanu un nolikšanu. Bērniem ir iespēja netraucēti koncentrēt uzmanību, vingrināt tās noturību un trenēties regulēt uzvedību.

Nodarbību cenas skatīt šeit>

Svarīgi! Pirms pievienošanās kādai no grupām notiek pirmā individuālā (iepazīšanās) nodarbība - bērnam kopā ar vienu vai abiem vecākiem. Tā ilgst 90 minūtes un ir obligāta visiem, pirms  pievienošanās kādai no grupu nodarbībām vai sākot apmeklēt nodarbības individuāli, taču noderēs arī tiem, kas vēlas vienreizēju apmeklējumu, lai pamēģinātu darboties Montesori vidē. Pirmās individuālās nodarbības cena ir 45 eiro, ja nodarbībā piedalās viens bērns no ģimenes // 60 eiro, ja nodarbībā piedalās divi vai trīs bērni no ģimenes.

Vairāk informācijas pa tālruni 26554928 (Kristīne) vai 22435133 (Kristiāna), vai rakstot skruvesunbantes@gmail.com!

Kas ir Montesori metode?

Montesori metodi darbā ar bērniem ieviesa itāļu ārste un pedagoģe Marija Montesori (Maria Montessori, 1870 – 1952). Šī metode joprojām ir atzīta un populāra visā pasaulē, un tās pamatideja ir: “Palīdzi man to izdarīt pašam!” Tas nozīmē, ka bērna vajadzībām tiek radīta vide, kas pielāgota viņa augumam un iespējām aprūpēt sevi un paveikt darbiņus patstāvīgi, savukārt pieaugušais šeit ir bērna palīgs, tomēr vienlaikus Montesori vidē pastāv skaidri noteikumi.

Tā tiek atbalstīta bērna patstāvība, neatkarība un atbildība darboties pašam, nolikt paņemto vietā, kā arī strādāt neierobežoti ilgi – bērnam ir iespēja vingrināt spēju koncentrēt uzmanību, mācīties iesākto pabeigt. Liela nozīme Montesori vidē ir maņām, īpaši taustei – šeit ir īpaši izstrādāti Montesori materiāli lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas, vēstures un ģeogrāfijas apguvei – izpratni par skaņām, burtiem, to virknēšanu vārdos un teikumos, kā arī daudzumu, skaitļiem, matemātiskajām darbībām un pasauli, kurā dzīvojam, bērns apgūst darbojoties praktiski un aptaustot. Turklāt darbošanās nav vienveidīga – sēžot pie galda un pierakstot – tā ir mācīšanās kustībā.

Montesori materiāli īpaši ar to, ka bērns ar tiem var strādāt patstāvīgi, tajos jau iestrādāta kļūdu kontrole – bērns pats var noteikt, vai uzdevums veikts pareizi. Turklāt visi materiāli pieejami bērnam piemērotā augstumā, ir ērti paņemami, un bērns ar darbiņu drīkst darboties tik ilgi, cik vien vēlas. Tādējādi šī pieeja ir atbalstoša bērna patstāvībai, neatkarībai un atbildībai darboties pašam un nolikt paņemto vietā, kā arī strādāt neierobežoti ilgi, bērnam ir iespēja vingrināt uzmanības koncentrēšanu, mācīties iesākto pabeigt.

Ko darām mēs?

Mūsu darbnīcā strādājam, izmantojot Montesori principus mūsdienu zinātnes atziņu kontekstā par bērnu attīstību. Mēs esam par zinātnē un iekļaujošas izglītības principos balstītu pieeju, kritisko domāšanu un akadēmiski izglītotiem speciālistiem darbā ar bērniem, un to arī īstenojam savā darbnīcā gan vecāku lekcijās, gan Montesori nodarbībās un citās bērnu nodarbībās.

Piedāvājam Montesori nodarbības individuāli un grupā bērniem no 3 līdz 7+ gadu vecumam. Īpaši mazajiem bērniem no pusotra līdz 3 gadu vecumam piedāvājam pirmo praktisko darbiņu nodarbības ar Montesori praktiskās dzīves materiāliem kopā ar vienu no vecākiem vai citu bērnam pazīstamu pieaugušo – bērni pamazām apgūst noteikumus un principus Montesori vidē, mācās pašapkalpošanās prasmes un rūpes par vidi sev apkārt, gatavo roku rakstīšanai un vingrina spēju koncentrēt uzmanību. Palīdzam sagatavoties skolai bērnudārzu vecāko grupiņu bērniem, kā arī sniedzam atbalstu sākumskolas skolēniem stiprināt lasīšanas un rakstītprasmi, uzlabot zināšanas matemātikā, vingrinātu spēju koncentrēt un noturēt uzmanību un prasmi strādāt patstāvīgi.

Kā arī Montesori darbnīcā regulāri tiek rīkotas nodarbības vecākiem un pedagogiem par bērnu attīstību, ņemot vērā mūsdienu psiholoģijas zinātnes atziņas.

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .